تمام نوشته های admin

۲۳مرداد/۹۵
8-13-2016 2-23-40 PM

مینی نرم افزار بررسی پورت های باز بروی IP

با استفاده از این مینی نرم افزار می توانید پورت های استاندارد به همراه نام هر پورت بروی IP مورد نظر را بررسی نمائید در صورت باز یا بسته بودن وضعیت هربیشتر…