ivr

اگر کمی بررسی کرده باشید حتما زمانی که با کسب و کار های بزرگ تماس میگیرید سامانه ای به صورت خودکار به شما خوش آمدی گویی نموده و به صورت خودکار منوی برای شما خوانده می شود که برای رسیدن به هدف خود در مورد تماس با قسمت خاص راهنمایی می کند و یا سیستم رزرو تلفنی را مشاهده کرده اید که حتی کد رهگیری آنلاین صادر می کنند و نیز ارسال فکس و پیام از طرف مشتری و ….

هممه این موارد می تواند با استفاده یک سیستم خیلی ساده و در عین حال پیچیده سامانه تلفن گویا انجام شود.کارشناسان ما با مطالعات و بررسی های خود مستندات بیسیار جامع و بروزی را اماده ارائه کرده اند که می تواند کسب و کار شما را متحول نمایئد.